Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Ευόσμου

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ 

                                                                                                          20/4/2015

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Ευόσμου

Στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κατοίκων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η ύπαρξη του ΚΥΑΤ Ευόσμου συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας για έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τους 400.000 πολίτες, αφορώντας, μάλιστα τις λαϊκές συνοικίες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ο χώρος όπου στεγάζεται είναι πλήρως εξοπλισμένος, ενώ η αρχική εξαγγελία ήταν πως θα λειτουργούσε σε εικοσιτετράωρη βάση.

Ωστόσο, πάνω από πέντε χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας οι ελλείψεις προσωπικού στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας παραμένουν τόσο σοβαρές ώστε αφενός είναι αδύνατο να καλύψει ακόμη και ένα μικρό ποσοστό των αναγκών για τις οποίες προοριζόταν, αφετέρου εύλογα δημιουργούνται φόβοι ακόμη και για κλείσιμο της δομής. Η λειτουργία του έως τις αρχές του έτους 2014 ήταν πενθήμερη, αφορά το ωράριο 9:00-14:00, ενώ έως τις 21:00 παραμένει μόνο ένας γενικός γιατρός για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών. Ακόμη και αυτή η λειτουργία γίνεται σε μεγάλο βαθμό με ιατρικό προσωπικό δανειζόμενο από το Γ.Ν. Παπανικολάου και το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο ανήκει διοικητικά. Το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των υπολοίπων εργαζόμενων (νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, βοηθητικοί). Όσο για τις διάφορες ειδικότητες, μόνο τύποις ήταν αναρτημένες στους πίνακες του κτηρίου και στο οργανόγραμμα, αφού ουδέποτε καλύφθηκαν οι θέσεις.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2014, δε, όλες οι θέσεις που είχαν συσταθεί με τον υφιστάμενο οργανισμό μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως – δυνάμει του αρ. 23 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α') – στην 3η Δ.Υ.ΠΕ. και το Κέντρο Υγείας μετατράπηκε σε αποκεντρωμένη μονάδα της ενώ το πάσης φύσεως προσωπικό ορίστηκε ότι εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες στις θέσεις που κατέχει.

Αυτή τη στιγμή το σύνολο σχεδόν του προσωπικού που στελεχώνουν το ΚΥΑΤ Ευόσμου θα έπρεπε να έχει γυρίσει στις αρχικές θέσεις του, καθώς η περίοδος για την οποία έχει μετακινηθεί έχει λήξει. Ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν προσωρινά στο ΚΥΑΤ.

Στα σημαντικά προβλήματα της μονάδας πρέπει να προστεθεί και το ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό αυτοκίνητο, γεγονός που υποχρεώνει τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν ίδια μέσα για όλες τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Επειδή το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου έχει, ήδη από την ίδρυσή του, συσσωρεύσει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην διάρκεια της μνημονιακής περιόδου που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Επειδή η συγκεκριμένη δομή καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Σκοπεύει το Υπουργείο να συστήσει νέο Οργανισμό του ΚΥΑΤ Ευόσμου, έτσι ώστε προοπτικά να επιτύχει, μέσω της πλήρους στελέχωσής του δυναμικού του, τη μέγιστη δυνατή λειτουργία του ως ΚΥΑΤ;
 2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει προκειμένου άμεσα να στελεχωθεί πλήρως το ΚΥΑΤ με όλο το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, με τοποθέτηση κατά προτεραιότητα των ήδη εργαζόμενων σε αυτό;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμανατίδης Ιωάννης

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Γαϊτάνη Ιωάννα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ εναντίον ασφαλισμένων για επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ εναντίον ασφαλισμένων για επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων

Την  έντοκη αναδρομική επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων που χορηγούσε για χρόνια ζητά δικαστικά από αρκετούς ασφαλισμένους το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ Καβάλας, αφότου η χορήγηση τους, κρίθηκε αντικανονική.

   Αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του  ΙΚΑ Καβάλας με αποφάσεις της (από το 2005) έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των δικαιούχων και χορηγούσε σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ το οικογενειακό επίδομα το οποίο ήδη καταβάλλονταν σε δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, το επίδομα έλαβαν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που το αιτήθηκαν, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος τον ΙΚΑ—ΕΤΑΜ, το επιδόματα δίνονταν αυτόματα κατόπιν απόφασης επιτροπής τον ιδρύματος.

   Στηριγμένο σε νομικές διατάξεις (Ν. 825/78. αρθρ. 5, πcχρ. 3) και τη σχετική νομολογία ελληνικών δικαστηρίων (μεταξύ άλλων, ΣτΕ, 1261 / 1994 και 5728/  Ι 996 ), το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ με προσφυγές εναντίον των δικαιούχων του οικογενειακού επιδόματος ζητά την επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων, επιβάλλοντας  τους προβλεπόμενους τόκους και προσαυξήσεις και παρακρατώντας τα σχετικά ποσά από τις συντάξεις. Το γεγονός ότι ο δικαιούχος αναγνώριζε με την υπογραφή του πως το Ι ΚΑ επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα της χορήγησης των επιδομάτων, αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο και η νομολογία, δίνουν αναμφίβολα στο Ίδρυμα νομικά ερείσματα προκειμένου να αιτηθεί την επιστροφή των καταβληθέντων. Από την άλλη όμως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το «λάθος»  ήταν της αρμόδιας επιτροπής τον ΙΚΑ και όχι όσων αιτούνταν και ελάμβαναν το επίδομα. Όμως το λάθος αυτό επιβαρύνει σήμερα χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι με νόμιμο τρόπο αιτήθηκαν και έλαβαν το συγκεκριμένο επίδομα. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά και τις δραματικές περικοπές των συντάξεων το τελευταία χρόνια, οι συνταξιούχοι έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική Θέση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση άμεσης επιστροφής του καταβληθέντος ποσού μαζί με τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις, μάλιστα με  παρακράτηση τους υπό την σύνταξη τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται ο κ. υπουργός

Σε ποιες ενέργειες Θα προβεί, ώστε να βρεθεί εξωδικαστική  λύση του προβλήματος που προέκυψε με τις παράτυπες χορηγήσεις οικογενειακών επιδομάτων από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας.

Με ποιον τρύπα Θα διευκολυνθούν οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, χωρίς να εκμηδενιστούν  οι συντάξεις τους από την αυτόματη παρακράτηση του και χωρίς να καταβάλουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον η παράτυπη χορήγηση τον επιδόματος βαραίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι τούς ίδιους.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημήτριος  Εμμανουηλίδης

Ηλίας Ιωαννίδης

Αλεξάνδρα Τσανάκα

Μιχαλάκης Νικόλαος

Ευστάθιος Λεουτσάκος

Ιωάννα Γαϊτάνη

Γιάννης Σταθάς

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Κίνδυνος για την υγεία των αιμορροφιλικών ασθενών

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ 

                                                                                                          16/4/2014

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό:

Υγείας

Θέμα: Κίνδυνος για την υγεία των αιμορροφιλικών ασθενών η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Μία ακόμα περίπτωση που λόγω της εφαρμογής των αντιλαϊκών και απάνθρωπων μνημονιακών πολιτικών, όπου η ζωή ασθενών βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Αιμορροφιλικών (ενηλίκων) και στο Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ορισμένοι από τους σκοπούς με βάση τους οποίους έχει οριστεί το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ως Κέντρο Αιμορροφιλικών (ενηλίκων) και Ειδικό κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων, είναι η παροχή εξειδικευμένης ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, ο συντονισμός των παρεχομένων υπηρεσιών, η στενή και συστηματική παρακολούθηση των αιμορροφιλικών ασθενών, η προμήθεια και διάθεση αντιαιμορροφιλικών παραγόντων.

Η κατάσταση όμως της λειτουργίας αυτών των κέντρων και ιδιαίτερα του Κέντρου Αιμορροφιλικών (ενηλίκων), όπως μας πληροφορεί σημείωμα το οποίο λάβαμε από τον «Σύλλογο Αιμορροφιλικών Βόρειας Ελλάδας» είναι πλημμελής και διαρκώς χειροτερεύει.

Συγκεκριμένα:

-          Η προμήθεια και διάθεση αντιαιμορροφιλικών παραγόντων αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα καθώς στα πλαίσια των νέων περικοπών των φαρμακευτικών δαπανών των νοσοκομείων σύμφωνα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, η μείωση των ποσοτήτων τους είναι δραματική. Η διοίκηση του νοσοκομείου δε λαμβάνει υπόψη της το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4052 στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι τα φάρμακα ειδικών παθήσεων του Ν. 3816/2010 εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων, καθώς επίσης και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αριθμό πρωτ. Οικ. 33199/10-04-2013 σύμφωνα με την οποία τα νοσοκομεία πρέπει να προμηθεύονται και να εξασφαλίζουν τα κρίσιμα αποθέματα και την αναγκαία επάρκεια για τους αιμορροφιλικούς παράγοντες, οι οποίοι χορηγούνται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έλλειψης. Να τονιστεί ότι τα κέντρα είναι εμβέλειας για όλους τους αιμορροφιλικούς της Βόρειας Ελλάδας.

Η μηνιαία δοσολογία των ασθενών μειώνεται και είναι πλέον αναγκασμένοι να επισκέπτονται καθημερινά το νοσοκομείο για την εξασφάλιση των παραγόντων. Η καθημερινή επίσκεψη στο νοσοκομείο και οι ταλαιπωρίες τις οποίες υφίστανται έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας τους όπου αυτό αποτελεί κίνδυνο για την ίδια τους την ζωή. Επίσης τους αποκόπτει από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, (εργασία, σχολείο, κλπ) αλλά και από την άλλη ανεβάζει το κόστος, λόγω του γεγονότος ότι από την ταλαιπωρία που υφίστανται επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η υγεία τους και χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα παραγόντων. Ενδεικτικό της μείωσης χορήγησης των παραγόντων που έχουν υποστεί οι αιμορροφιλικοί ασθενείς, σύμφωνα με έκθεση της παγκόσμιας ομοσπονδίας για τη Αιμορροφιλία, είναι ότι ο δείκτης κατανάλωσης παραγόντων για την Ελλάδα ήταν 4,1 U1 ρer caρita το 2010, ενώ το 2013 ο δείκτης έπεσε στο 3 U1 ρer caρita, όταν μέσος ευρωπαϊκός δείκτης είναι 6,8 U1 ρer caρita.

-          Το προσωπικό του νοσοκομείου δεν επαρκεί και οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και σε τεχνολόγους εργαστηρίων, καθιστούν την συνταγογράφηση και εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων πρακτικά αδύνατη, η οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις χρεώνεται καθώς πολλά εργαστήρια υπολειτουργούν ή δε λειτουργούν ελλείψει αντιδραστηρίων και άλλων υλικών (πχ η εξέταση ποσοτικού φορτίου της ηπατίτιδας C, μια πάθηση που είναι απόρροια των μεταγγίσεων των παραγόντων αίματος που γίνεται για τους ασθενείς).

Επίσης από τον «Σύλλογο Αιμορροφιλικών Βόρειας Ελλάδας» αναφέρεται ότι σε υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον, η Αιμορροφιλία δε συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα αυτό και κάνει γνωστό ότι η αιμορροφιλία είναι κληρονομική, συγγενής και εφ' όρου ζωής.

Ο Σύλλογος θεωρεί ότι το παραπάνω είναι παράληψη η οποία πρέπει να διορθωθεί, όταν μάλιστα υπάρχει έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής εργασίας του ΙΚΑ (Π51 /3/568/13-5-2009), που απετέλεσε τη βάση για τα ΚΕΠΑ αργότερα και συστήνει στις υγειονομικές επιτροπές του τη μη επανεξέταση για ορισμένες παθήσεις με καθορισμό της αναπηρίας επ' αόριστον και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Αιμορροφιλία.

Επειδή λόγω των περικοπών των δαπανών στα νοσοκομεία της χώρας μειώθηκε η συνταγογράφηση της ποσότητας των παραγόντων στους αιμορροφιλικούς ασθενείς, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων να τίθεται και η ίδια η ζωή τους σε κίνδυνο

Επειδή το Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και το Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, με αποτέλεσμα οι αιμορροφιλικοί ασθενείς να υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά και χρηματική, πολλές φορές επιβάρυνση.

Επειδή η πάθηση της αιμορροφιλίας κατατάσσεται στις μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου:

-          η ζωή των αιμορροφιλικών ασθενών να μην κινδυνεύει από την έλλειψη παραγόντων?

-          Η διοίκηση του νοσοκομείου να λάβει υπόψη της το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4052 στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι τα φάρμακα ειδικών παθήσεων του Ν. 3816/2010 εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων?

 1. Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε γενναία αύξηση των δαπανών για την υγεία καθώς και στην πρόσληψη προσωπικού για τα νοσοκομεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για τους ασθενείς?
 2. Θα διορθώσει την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριλάβει ανάμεσα στις μη αναστρέψιμες       παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον και την αιμορροφιλία?

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμανατίδης Ιωάννης

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Γαϊτάνη Ιωάννα

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Φάμελλος Σωκράτης

Δασοπροστασία και έναρξη αντιπυρικής περιόδου

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 16 Απριλίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς τους κ. Υπουργούς:

- Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Θέμα: “ Δασοπροστασία και έναρξη αντιπυρικής περιόδου”

 

Οι πυρκαγιές είναι ο κυριότερος κίνδυνος των δασικών οικοσυστημάτων και για την αντιμετώπισή τους η έγκαιρη πρόληψη, μέσα από μια ουσιαστική πολιτική δασικής διαχείρισης, ενδείκνυται παγκοσμίως ως η ασφαλέστερη μέθοδος προστασίας τους. Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιες, αφού επηρεάζουν όχι μόνο το δάσος, αλλά επίσης την οικονομία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Καταστρέφονται σπίτια και άλλες περιουσίες, υποβαθμίζεται το περιβάλλον, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, διαβρώνεται το έδαφος, δημιουργούνται χείμαρροι και πλημμύρες, επηρεάζεται το μικροκλίμα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου και χάνεται η φυσική ομορφιά.

Η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε με αλλεπάλληλα νομοθετήματα και με πρόφαση την ανάπτυξη, να χαλαρώσει το καθεστώς προστασίας του φυσικού χώρου συνολικά, ενώ συγχρόνως άφησε τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας υποστελεχωμένες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους για την ουσιαστική λειτουργία τους και με ανύπαρκτη πολιτική δασικής διαχείρισης.

Η νέα κυβέρνηση, έχοντας επανειλημμένα προκαλέσει το δημόσιο διάλογο για θέματα αλλαγής του μοντέλου δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα αίτια υποβάθμισης των δασών άμεσα,  καθώς ξεκινά σε λίγες μέρες η αντιπυρική περίοδος. Η χώρα έχει ανάγκη μια σύγχρονη δασική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, με έμφαση στην προστασία του δασικού περιβάλλοντος, ως δημόσιου συλλογικού αγαθού. Η ολοκλήρωση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, ως άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου, θεωρείται ως ένα από τα ουσιαστικά μέτρα που θα ενισχύσει τα μέγιστα τη δασοπροστασία (σύμφωνα και με τους αρμόδιους φορείς).

Για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών δαπανώνται και κάποιες φορές σπαταλούνται μεγάλα ποσά από την Πολιτεία, χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ περιοδικά εκδηλώνονται εκτεταμένες καταστροφές με ανυπολόγιστες συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικό πλούτο και σε κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη. Η πρόληψη αντίθετα, κοστίζει πολύ λιγότερο από την αποκατάσταση, όταν σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη αναλογούν δεκάδες ευρώ κόστους δασοπυρόσβεσης και καταστροφών (στη Φλόριντα των ΗΠΑ για παράδειγμα η αναλογία αυτή βρέθηκε ότι είναι 1 προς 35).

Επειδή ο κρατικός μηχανισμός, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες για την προετοιμασία της αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Επειδή ο διαθέσιμος χρόνος που έχει η νέα κυβέρνηση μέχρι την αντιπυρική περίοδο, μετά την πρώτη ανάληψη των καθηκόντων της, δεν αρκεί για το σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών στη βάση ενός ριζικού νέου μοντέλου αντιμετώπισης του προβλήματος.

Επειδή μέτρα ανακουφιστικά ή άμεσα υλοποιήσιμα είναι δυνατόν να ληφθούν, δεδομένης της ευαισθησίας της κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος και φυσικού πλούτου της Χώρας.

Επειδή η δασοπροστασία είναι αρμοδιότητα της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπ. ΠΑΠΕΝ και κατ’ επέκταση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον υλικοτεχνικό εφοδιασμό και εξοπλισμό και για την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων έργων και εργασιών που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργός:

 • Πόσα χρήματα πρόκειται να διατεθούν φέτος, ή έχουν προϋπολογιστεί για την αντιπυρική περίοδο από τα διάφορα ταμεία, ή ειδικά προγράμματα (Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρόγραμμα Αλέξ. Μπαλτατζής, κλπ); Πόσα από αυτά είχαν, ή έχουν στόχο την πρόληψη;
 • Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η εποπτεία των δασικών εκτάσεων τη φετινή περίοδο;
 • Πρόκειται να προσληφθεί το αναγκαίο δασεργατικό κλπ εποχικό προσωπικό πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου;
 • Έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα και επιβεβλημένα έργα κατ’ έτος όπως έργα με έμφαση στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών από τα δασαρχεία, στη σηματοδότηση των δασικών δρόμων και στις έγκαιρες επεμβάσεις διαχείρισης της καύσιμης ύλης σε κρίσιμες περιοχές;
 • Προβλέπεται η λήψη επιπλέον μέτρων σε σχέση με τις άλλες χρονιές στην κατεύθυνση της μείωσης των καμένων εκτάσεων και την προστασία των πλέον πολύτιμων χερσαίων οικοσυστημάτων;
 • Ποια η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών σε υπηρεσίες των ΟΤΑ και με ποιον τρόπο (θα) γίνεται ο έλεγχος υλοποίησης των έργων αυτών;
 • Το Ειδικό Πρόγραμμα “Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών” το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου και υλοποιείται από το σύνολο των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, η υλοποίηση του οποίου γίνεται ως υπερωριακή εργασία, πρόκειται να εφαρμοσθεί κατά την τρέχουσα περίοδο και αν ναι, ποια η φετινή προϋπολογισθείσα πίστωση από το Πράσινο Ταμείο;
 • Πρόκειται να εκδοθεί απόφαση για υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας και αν ναι, ποιο το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό;
 • Πρόκειται να εκδοθεί απόφαση για υπερωριακή κλπ εργασία για την εξυπηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων της Ειδικής Γραμματείας Δασών, της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και του ΣΕΚΥΠΣ/ΣΚΕΔ, από υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. και αν ναι, ποιο το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό;
 • Πρόκειται να εξεταστεί η αλλαγή του μοντέλου δασοπυρόσβεσης με την εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων με σαφές και ορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, ως προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Αμμανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βίτσας Δημήτριος

Γάκης Δημήτρης

Γεροβασίλη Όλγα 

Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Έφη

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Γκαρά Αναστασία

Δελημήτρος Κωνσταντίνος

Δερμιτζάκης Κώστας

Δημαράς Γεώργιος 

Διώτη Ηρώ

Δριτσέλη Παναγιώτα

Ζαχαριάς Κώστας

Θελερίτη Μαρία

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη 

Ιγγλέζη Κατερίνα 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καματερός Ηλίας 

Κανελλοπούλου Μαρία

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυσούλα

Κουρεμπές Φάνης

Κυριακάκης Βασίλης 

Κωνσταντινέας Πέτρος 

Μιχαλάκης Νίκος

Μιχελογιαννάκης Γιάννης 

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαξεβανάκης Δημήτρης 

Μπάρκας Κώστας

Ουζουνίδου Ευγενία

Ουρσουζίδης Γιώργος 

Πάντζας Γιώργος 

Πετράκος Θανάσης

Πολάκης Παύλος

Ρίζος Δημήτριος

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σηφάκης Γιάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σμιας Χρήστος

Σταθάς Γιάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τζαμακλής Χαρίλαος

Τζήκα - Κωστοπούλου Δανάη

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσίρκας Βασίλης

Φάμελλος Σωκράτης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Μεροληπτική συμπεριφορά της ΕΛ.ΑΣ υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

15/04/2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 ΘΕΜΑ: Μεροληπτική συμπεριφορά της ΕΛ.ΑΣ υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική

Την Κυριακή 6 Απριλίου, οι επιτροπές αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού προγραμμάτισαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς τις Σκουριές, δράση η οποία είχε ανακοινωθεί από την 18η Μαρτίου. Κατά πάγια τακτική, τα σωματεία εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσαν την 24η Μαρτίου ότι Θα πραγματοποιήσουν αντισυγκέντρωση την ίδια ημέρα, στο ίδιο σημείο. Η Ελληνική Αστυνομία όφειλε, αν όχι να αποτρέψει την αντισυγκέντρωση, να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι οι δύο συγκεντρώσεις θα βρίσκονται σε στοιχειώδη απόσταση.

Αντ'αυτού, η ΕΛ.ΑΣ. επέτρεψε στους υπαλλήλους της Ελληνικός Χρυσός και της καναδικής Eldorado Gold, να προσεγγίσουν το σημείο συγκέντρωσης των κατοίκων, ενώ απέκλεισε αντίθερα με μπλόκα τους κατοίκους που προσέρχονταν στο σημείο της προγραμματισμένης συγκέντρωσης. Επιπλέον, η ΕΛΑΣ δήλωσε αδυναμία να προστατέψει τους κατοίκους από το μένος των υπαλλήλων της Ελληνικός Χρυσός.

Όταν μια ομάδα αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο της αντισυγκέντρωσης και άρχισε να πετροβολά τους κατοίκους, οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν απαθείς (https://www.youtube.com/watch?v=Qb1184ex0ak). Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας περιελάμβανε επίσης σύμπραξη αντρών της ΕΛΑΣ και υπαλλήλων της εταιρείας, οι οποίοι σε συνεργασία εγκλώβισαν, ξυλοκόπησαν και πετροβόλησαν τους συγκεντρωμένους κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης με στόχο και πάλι τους  συγκεντρωμένους  κατοίκους (https://www.youtube.com/wαtch?v=utxndlp4lnΕ και https://www.youtube.com/watch?ν=KryrM 8Ms110).

Επιπλέον, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, το καθεστώς παροχής προστασίας προς την Ελληνικός Χρυσός, από την Ελληνική Αστυνομία. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί 24ώρου βάσεως μέσα στις εγκαταστάσεις της ιδιωτική εταιρείας, ενώ την ίδια στιγμή η Χαλκιδική αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα αστυνόμευσης.

Τέλος, σε ερώτηση προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας τον Πολίτη (4090/474/21-11-2013) ο τότε υπουργός Ν. Δένδιας παραδέχθηκε ότι η ΕΛΑΣ αποδέχεται δωρεές από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε (http:l/www.parliament.gr/User files/67715b2c-ec81-4f07c-ad6a-476α34d732bd/8302952.pdf).

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα αποδοθούν ευθύνες για τη συμπεριφορά και την εφαρμογή ενός απαράδεκτου επιχειρησιακού σχεδίου από την ΕΛΑΣ στις 6/4/2015 στις Σκουριές;

2) Θα συνεχίσει η ΕΛΑΣ να προσφέρει υπηρεσίες προστασίας, επί 24ώρου βάσεως και χωρίς κανένα λόγο και αφορμή, σε ιδιωτική επιχείρηση;

3) Ποιο είναι το κόστος της παραμονής των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή τα τελευταία 3 χρόνια;

 4) Συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία να δέχεται δωρεές και χορηγίες από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.;

Οι  ερωτώντες βουλευτές

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Βάκη Φωτεινή

Γαϊτάνη Ιωάννα,

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Δελημήτρος Κώστας

Δημαράς Γιώργος

Διαμαντόπουλος Βαγγέλης

Διώτη Ηρώ

Ζαχαριάς Κώστας

Ζερδελής Γιάννης

Ιωαννίδης Ηλίας

Καββαδία Αννέτα

Κανελλοπούλου Μαρία

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρά Γιονσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καρασαρλiδου  Φρόσω

Κουρεμπές Θεοφάνης (Φάνης

) Κυριακάκης Βασίλης

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπάρκας Κώστας

Πολάκης Παύλος

Σκούμας Αθανάσιος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σταθάς Ιωάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Σωτηρίού Ελένη

Τζήκα-Κωστοπούλου Δανάη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Φάμελλος Σωκράτης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο