Απαράδεκτη εργοδοτική συμπεριφορά στην Mega Sprint Guard Α.Ε.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Προς τον κ. Υπουργό

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη εργοδοτική συμπεριφορά στην Mega Sprint Guard  Α.Ε.

Η εταιρία Mega Sprint Guard Α.Ε. έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τόσο τον Τύπο όσο και το Ελληνικά Κοινοβούλιο, καθώς στις 3.4.2014 (αρ.πρωτ. 7481) είχε κατατεθεί ερώτηση από 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για την συγκεκριμένη εταιρία προς τους κυρίους Στουρνάρα και Βρούτση, χωρίς  όμως να δίνεται απάντηση. Η συγκεκριμένη εταιρία έχει χρησιμοποιήσει ολόκληρη την αντεργατική εργαλειοθήκη της Μνημονιακής περιόδου για να επιβάλλει στους  εργαζόμενους, ένα ασφυκτικό πλαίσιο  εργασίας  το οποίο επιβιώνει ακόμα και σήμερα. Ακόμη όπως αναφέρεται και στην αναπάντητη ερώτηση του Απριλίου, αλλά και σε αυτή της 22.11.2013 (αρ. πρωτ, 4148) η εταιρία  έχει υπογράψει με το φερόμενο ως σωματείο των εργαζομένων μία απαράδεκτη επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία αποτελεί μνημείο καταπάτησης των εργατικών δικαιωμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνει καταβολή μισθού 90 ημέρες μετά τον μήνα παροχής της εργασίας, συμψηφισμό των όποιων πιθανών παροχών με τα δώρα Χριστουγέννων ή Πάσχα, τη νυχτερινή απασχόληση, την υπερεργασία και την απασχόληση τις Κυριακές, καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας και 10ωρης, 12ωρης ή 14ωρης ημερήσιας εργασίας.

 Η συγκεκριμένη εταιρία όμως δεν αρκείται μόνο στην αξιοποίηση της κατάργησης  του  εργατικού δικαίου  και τ η ς κατάρρευσης  των μηχανισμών ελέγχου της  αγοράς εργασίας , για  να μεγιστοποιήσει τη  κερδοφορία της. Σύμφωνα με  καταγγελίες των εργαζομένων, η εταιρία χρησιμοποιεί μέσα τρομοκράτησης και εκφοβισμού ώστε να αναγκάσει τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, από τις οποίες δεν λαμβάνουν αντίγραφο και δεν έχουν πλήρη γνώση του περιεχομένου τους, ενώ έχουν αναφερθεί ακόμα και περιστατικά πλαστογράφησης  υπογραφών. Η εταιρία επίσης  καθυστερεί τις πληρωμές, δεν δίνει  στους εργαζόμενους  τα χαρτιά  της  μισθοδοσίας και τους αναγκάζει να εργάζονται σε βάρδιες διαφορετικές από αυτές που δηλώνονται. Επιπλέον υπάρχουν καταγγελίες για πρακτικές  φοροδιαφυγής της εταιρίας, όπως η έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών με ποσά υψηλότερα από τις πραγματικές ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων και άλλες μεθοδεύσεις, προκειμένου να δικαιολογηθούν έσοδα.

 Ένα στοιχείο  το οποίο ενισχύει το κλίμα εκφοβισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους και δρα ανασταλτικά στην πρόθεση καταγγελίας των παρατυπιών της εταιρίας, είναι η προνομιακή σχέση που είχε η Μega Sprίnt Guard ΑΕ, τo προηγούμενο διάστημα με το ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα η εταιρία, έχει αναλάβει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις το έργο της φύλαξης ακόμα και κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας, πέρα από άλλα κτίρια του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 Επειδή είναι απαράδεκτο υα υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πληρώνονται επιπλέον νυχτερινά ωράρια, εργασία  τις Κυριακές και τις αργίες, επίδομα αδείας, ασθενείας και δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.

 Επειδή είναι αναντίστοιχη της πολιτικής αλλαγής η οποία έχει συντελεστεί, η διατήρηση του εργασιακού Μεσαίωνα στον ιδιωτικό τομέα και η συνεργασία του ελληνικού Δημοσίου με τους υπεύθυνους των σύγχρονων εργασιακών κάτεργων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1)Πως προτίθεται να επέμβει ώστε να αντιμετωπιστούν η σωρεία παραβάσεων και προκλητικών αντεργατικών ενεργειών της συγκεκριμένης εταιρίας;

 2) Προτίθεται να συνυπολογίσει το καθεστώς εργασίας στην συγκεκριμένη εταιρία, στην αξιολόγηση της εταιρίας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς φύλαξης κτιρίων του Υπουργείου, αλλά και να επανεξετάσει τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Βαρδάκης Σωκράτης

Γαϊτάνη Ιωάννα

Δελημήτρος Κωνσταντίνος

Λεουτσάκος Στάθης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Σταθάς Ιωάννης

Σωτηρίου Ελένη

 

Αποτελεσματική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης από επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης από επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το υπάρχον δίκτυο παντορροϊκών αγωγών, αγωγών ακαθάρτων υδάτων και όμβριων υδάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης αποτελείται α) από 1.700 χλμ. παντορροϊκούς αγωγούς και αγωγούς ακαθάρτων υδάτων και β) από 300 χλμ. αγωγούς ομβρίων υδάτων. Οι παντορροϊκοί αγωγοί έχουν μήκος 1.275 χλμ.

Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει χωριστικό σύστημα αποχέτευσης αλλά παντορροϊκό (ακάθαρτα και όμβρια ύδατα μαζί στον ίδιο αγωγό) κατά 75% περίπου του συνόλου των αγωγών. Οι περισσότεροι αγωγοί όμως, εκτός από την πυρίκαυστο ζώνη, μελετήθηκαν ως αγωγοί ακαθάρτων υδάτων και με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκαν σε παντορροϊκούς, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στους από πλημμύρα αυξημένους όγκους νερού, με αποτέλεσμα όχι μόνον την πλημμύριση σημαντικών (χαμηλών) εκτάσεων και υποδομών του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά και την αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων στον Θερμαϊκό (και μάλιστα σε όλο το μήκος του παράκτιου μετώπου της πόλης) που σημαίνει περιβαλλοντική επιβάρυνση των νερών του κόλπου. Αλλά ακόμη και σε μικρής έντασης βροχοπτώσεις, η συλλογή ομβρίων και ακαθάρτων στο υπάρχον παντορροϊκό σύστημα αγωγών συνεπάγεται αυξημένες ποσότητες λυμάτων - ομβρίων που οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Γαλλικός) που σημαίνει και επιπλέον κόστος στην λειτουργία της εγκατάστασης ή χαμηλότερο βαθμό επεξεργασίας.

Σύμφωνα και με την εισήγηση του αρμόδιου διευθυντή Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ «τα πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους της πόλης, κατά τη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων, παρουσιάζονται κυρίως λόγω της ανεπάρκειας του υφισταμένου δικτύου να δεχθεί όμβρια ύδατα με τέτοια ένταση και διάρκεια και όχι στο ότι τα φρεάτια υδροσυλλογής ή οι αγωγοί δεν καθαρίζονται ή δεν συντηρούνται επαρκώς»

Τα παρακάτω είκοσι σημεία εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης εμφανίζουν επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα: (1) Όλα τα στόμια των χειμάρρων-ρεμάτων των κλειστών αγωγών μέσα στην πόλη, (2) το στόμιο στο ρέμα Κωνσταντινίδη (οδός Θ. Χαρίση), (3) η Τριανδρία (οδός Μίγγα, δίπλα στην περιφερειακή), (4) το ρέμα Δόξας (στόμιο ανάντη της λεωφόρου Καραμανλή, στο παλαιό Σ.Ν. 424), (5) το στόμιο Ξηροποτάμου (ανάντη της οδού Λαγκαδά, καπνομάγαζο), (6) το στόμιο Ρέματος Ελευθερίου-Κορδελιού (Μουσών και Ευφροσύνης), (7) ο Εύοσμος (Ολυμπιάδος με Ελευθερίας), (8) το ρέμα Νίκης (Εύοσμος), (10) η γέφυρα ΟΣΕ (Οδός Αγίων Πάντων), (10) η οδός Γεννηματά με Χαλκίδη (δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ), (11) η γέφυρα-διάβαση οδού Αγαμέμνονος στον Εύοσμο κοντά στη οδό Μοναστηρίου, (12) ο κόμβος εσωτερικής περιφερειακής με Λαγκαδά (Κωνσταντινουπόλεως), (13) η εσωτερική περιφερειακή, μετά το ρέμα Ασημάκη (χαμηλό σημείο), (14) ο Βαρδάρης (πλατεία), (15) η Μοναστηρίου (μπροστά στα ξενοδοχεία Holiday Inn-Καψής, (16) ο κόμβος Δικαστηρίων (συμβολή 26ης Οκτωβρίου-Πολυτεχνείου-Κουντουριώτου), (17) το τετράγωνο μεταξύ των οδών Χάψα-Πολυτεχνείου-Ναυμαχίας Λήμνου-Καρατάσου, (18) η πλατεία Λευκού Πύργου-Λεωφόρος Νίκης-Νικολάου Γερμανού-Εθνικής Αμύνης, (19) η λεωφόρος Κ. Καραμανλή (κυρίως το ρεύμα εισόδου – λόγω της νησίδας - από Βούλγαρη μέχρι 25ης Μαρτίου) και (20) η οδός Παπαναστασίου από 25ης Μαρτίου έως Μ. Μπότσαρη (το ρεύμα προς κέντρο λόγω νησίδας) και γενικότερα όλα τα χαμηλά σημεία όπου εγκλωβίζονται όμβρια ύδατα.

Τονίζουμε ότι η προκάτοχος πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων και παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και δημόσιες συζητήσεις κώφευε και δεν έλαβε κανένα μέτρο (πλην του σχεδιασμού κατασκευής μόνον 4,5 χιλιομέτρων από τα συνολικά προς κατασκευή 1.275 χιλιόμετρα!) αντιμετώπισης του επικίνδυνου για την πόλη και ιδιαίτερα για την υγεία των Θεσσαλονικέων πλημμυρικού (από ακάθαρτα και όμβρια ανάμεικτα ύδατα) φαινομένου.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την αποτελεσματική προστασία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως  λχ  η κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία χωριστικού συστήματος αποχέτευσης, ώστε να καταργηθεί το επικίνδυνο για την δημόσια υγεία παντορροϊκό σύστημα αγωγών;

2. Θα προχωρήσουν στα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα αποκατάστασης και βελτίωσης του λοιπού (πέραν του παντορροϊκού) συστήματος αγωγών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης;

3. Θα υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός υπηρεσιών (EYΔE, ΠΚΜ, ΕΥΑΘ κλπ) τόσο στην επικαιροποίηση αλλά και στην επιχειρησιακή λειτουργία ενός επιστημονικά και τεχνικά πλήρους MASTERPLAN για την αντιπλημμυρική θωράκιση του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης;

0Ι ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Αφροδίτη Σταμπουλή

Απόστολος Καραναστάσης

Δημήτρης Σεβαστάκης

Σια Αναγνωστοπούλου

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Ιωάννης Δέδες

Φωτεινή Βάκη

Κώστας Λαπαβίτσας

Νίκος Μανιός

Δημήτριος Δημητριάδης

Ιωάννης Σταθάς

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Αντώνης Συρίγος

Σωκράτης Φαμέλλο

ς Ιωάννα Γαϊτάνη

Αϊχαν Καρά Γιουσούφ

Γιώργος Δημαράς

Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Επικρατείας

Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης

 Στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης παρουσιάζονται μεγάλες ανισότητες στις μισθολογικές απολαβές ανάμεσα στις κατηγορίες των εργαζομένων. Από τη μία οι μεγαλόσχημοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης αμείβονται με αστρονομικά ποσά και αντίθετα οι τεχνικοί, χωρίς τους οποίους η παραγωγή του προϊόντος θα ήταν αδύνατη, αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο και φθηνό προσωπικό.

Διαβάστε περισσότερα: Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης

Αποξήλωση σπασμένων πλακών αμιάντου και άλλων αδρανών υλικών στο πρώην εργοστάσιο XITZΟY (ιδιοκτησίας ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ) που βρίσκεται πλησίον μεγάλου σχολικού συγκροτήματος

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 27 Μάιου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό :

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Αποξήλωση σπασμένων πλακών αμιάντου και άλλων αδρανών υλικών στο πρώην εργοστάσιο XITZΟY (ιδιοκτησίας ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ) που βρίσκεται πλησίον μεγάλου σχολικού συγκροτήματος

Μία περιβαλλοντική βόμβα, λίγα μέτρα από σχολικά συγκροτήματα όπου βρίσκονται το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο ΓΕΛ Πολίχνης και το 4ο Δημοτικό σχολείο Πολίχνης αναδείχτηκε μέσα από το ρεπορτάζ του διαδικτυακού  ιστότοπου  avatonpress.gr

(http://www.avatonpress.gr/2014/11 /alpha-ank-aνatοnpressgr.html)

 Το πρόβλημα αφορά την αποξήλωση και την αποκομιδή του αμίαντου και άλλων επικίνδυνων υλικών από το πρώην εργοστάσιο Χιτζού, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα.

 Το πρώην εργοστάσιο Χιτζού το οποίο πλέον ανήκει στην τράπεζα Alpha Bank έπειτα από κατάσχεση (το 2008) υπέρ της Τράπεζας, βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Στρατού, στο ύψος του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.

 Σύμφωνα με την έκθεση υγειονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2014 από επόπτριες της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγ/κου Ελέγχου και Περ/κής Υγιεινής Π.Ε.Ο. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας), γίνονται οι εξής παρατηρήσεις «η είσοδος στο οικόπεδο είναι ανοιχτή. Έχει παντελώς καταστραφεί η στέγη του πρώην εργοστασίου. Σε όλη την έκταση του κτιρίου υπάρχουν διάφορα αδρανή υλικά, σπασμένες πλάκες αμιάντου, ελαστικά οχημάτων (δυνητικές εστίες κουνουπιών), γυαλιά, απορρίμματα».

 Με βάση την έκθεση αυτή, γίνεται αναφορά από τη μια στην «ύπαρξη σπασμένων πλακών αμιάντου που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να προκαλέσει αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 21 του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212, τ.α') και οι αμιαντοσκεπές κατατάσσονται στις επικίνδυνες ουσίες (σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ Η.Π. 1358/125/2006 (ΦΕΚ 383, τ.β')ιι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εθνικό νομοθετικά πλαίσιο για τον αμίαντο ενσωματώνει την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποπνιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 Από την άλλη η έκθεση επισημαίνει ότι «η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί εστία ανάπτυξης τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων και κατ' επέκταση ανθυγιεινή εστία που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

 Στην έκθεση αυτή τονίζεται άτι η νέα αυτοψία (19-2-2014) έδειξε ότι στο εν λόγω χώρο εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια κατάσταση, παρόλο που στην παλαιότερη αυτοψία (27-11-2013) στάλθηκε έγγραφα συστάσεων (13669/π.ε./ 15-1-2014) στους ιδιοκτήτες του παλιού εργοστασίου Χίτζου, όπως αυτοί γνωστοποιήθηκαν και με το 85322/11-12-2013 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι συστάσεις αφορούσαν στο ότι η διαχείριση των αμιαντούχων υλικών Θα έπρεπε να γίνει μέσω αδειοδοτημένης εταιρείας για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και για την αφαίρεση αμίαντου από τις φθαρμένες κατασκευές μέσω αδειοδοτημένης Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης ( ΕΑΚ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 21017/84/2009 (ΦΕΚ 1287/ τ.β')

 Τέλος οι επόπτριες της παραπάνω έκθεσης και μη βλέποντας να συμμορφώνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου, πρότειναν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

Έτσι στις 24-3-2014, η Γενική ΔΙνση Δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας - ΔΙνση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τα Π.Υ.: 2182, ΣΧ.: 1575, 24-3-2014 έγγραφο της, έκανε αποστολή της έκθεσης υγειονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2014  προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

 Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω έλεγχοι και κινήσεις έγιναν ταυτόχρονα και για ένα άλλο χώρο, σχετικά κοντινό με το πρώην εργοστάσιο Χίτζου, αυτό του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, όπου διαπιστώθηκε παρόμοια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε χώρο που κατείχε ο Στρατός.

O στρατός έπειτα από τις παραπάνω κινήσεις «συμμορφώθηκε» και προχώρησε στις 13-11-2014, στην αποκατάσταση των όσων ζητούσαν οι επόπτριες στην έκθεσή τους στις 19-2-2014.

Η ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ όμως που φαίνεται να είναι η ιδιοκτήτρια του πρώην εργοστασίου Χίτζου, δεν προχώρησε σε καμία αποκατάσταση αδιαφορώντας πλήρως για τις συστάσεις και τους υγειονομικούς ελέγχους και την υγεία των πολιτών.

Έτσι έπειτα από νέες καταγγελίες των κατοίκων και των περιβαλλοντικών συλλόγων και οικολογικών κινήσεων της περιοχής, η Δ/νση Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Παύλου Μελά με το 65235/ 14-10-2014, έγγραφο ζήτησε από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί λύση στα μείζον αυτό πρόβλημα καθώς δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα.

 Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία απάντηση προς το παρόν και προφανώς καμία αποκατάσταση.

 Να σημειώσουμε ότι μεγάλο πλήθος κατοίκων και κυρίως μαθητές, καθημερινά διέρχονται και παίζουν στην περιοχή, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

 Εδώ και χρόνια έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς, περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής αλλά και την οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης, για τον αμίαντο στο πρώην εργοστάσιο Χιτζού, αλλά και από το δήμο Παύλου Μελά και από Δ/νση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που ζήτησε συν τοις άλλοις και άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

 Επειδή η Alpha Bank ως ιδιοκτήτρια του πρώην εργοστασίου Χιτζού (λόγω κατάσχεσης) δεν προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επειδή η Δ/νση Περιβάλλοντος δήλωσε ρητά τις περιβαλλοντικές συνέπειες που σχετίζονται μάλιστα με την υγεία μικρών παιδιών που ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον εκτεθειμένο εδώ και χρόνια αμίαντο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο δεν προχώρησε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, που ζήτησε στις 24-3-2014, η Γενική Δ/νση Δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας - Δ/νση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης;

2. Ποιες Θα είναι οι ενέργειες προκειμένου, η Alpha Bank να συμμορφωθεί και να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αποξήλωσης του αμίαντου από το πρώην εργοστάσιο Χιτζού; Θα προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ποινική δίωξη κατά της Alpha Bank που παρόλο τις υποδείξεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας υα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης και αποκομιδής του αμίαντου, δεν συμμορφώθηκε;

3. Θα ζητηθούν από την Alpha Bank αναπλαστικά οφέλη για την περιοχή, καθώς η συσσωρευτική ρύπανση που προκλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι ιδιαίτερα μεγάλη και επιπλέον υπάρχει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπει την αποκατάσταση του χώρου μιας πρώην βιομηχανικής μονάδας;

Οι ερωτώσες βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Διώτη Ηρώ

Καφαντάρη Χαρά

 

Σχετικά με τα επιτακτικά προβλήματα των εργαζομένων στα έντυπα της επιχείρησης Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015

 

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

Θέμα: Σχετικά με τα επιτακτικά προβλήματα των εργαζομένων στα έντυπα της επιχείρησης Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

Στις 8/12/2014 είχαμε καταθέσει ερώτηση προς τους Υπουργούς της προηγούμενης Κυβέρνησης για το ζήτημα των εργαζομένων στα έντυπα της ΕΒΕ Α.Ε. Ωστόσο η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν θεώρησε προφανώς τα προβλήματα αυτά άξια απάντησης αφήνοντας την ερώτηση αναπάντητη και τους εργαζόμενους σε μεγάλη αγωνία.

Σε συνέχεια και της προηγούμενης σχετικής ερώτησης (4/11/2014) για τα τεράστια προβλήματα των εργαζομένων στον χώρο του Τύπου στη Θεσσαλονίκη, επαναφέρουμε το ζήτημα προς τα αρμόδια υπουργεία, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις, οι οποίες σταδιακά αποκαλύπτουν την κατεύθυνση προς την οποία οδηγείται ο κλάδος, μέσω των επιλογών των μεγαλύτερων εργοδοτών της περιοχής. Τα προβλήματα αυτά έχουν επιτακτικό χαρακτήρα και χρήζουν άμεσων ενεργειών από την πλευρά της Πολιτείας.

Συγκεκριμένα, στις εφημερίδες «Αγγελιοφόρος», «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» και στα άλλα έντυπα του ίδιου εκδοτικού συγκροτήματος (Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., συμφερόντων Αλ. Μπακατσέλου, Στ. Ψυχάρη και Γ. Μπομπολα) οι καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας έχουν ξεπεράσει πλέον τους 9 μήνες, για τις οποίες μάλιστα οι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταθέσει 3 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τους δικαίωσε σε όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν και απέναντι στη μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας καθώς, εδώ και 9 μήνες, 7 εργαζόμενοι έχουν εξαναγκαστεί να δουλεύουν 3 ημέρες την εβδομάδα με 40% μειωμένο μισθό. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναγνώρισε τον εκδικητικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς επιβλήθηκε ειδικά στους 7 εργαζόμενους που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με μειώσεις 25%.

Να σημειωθεί ότι τα χρόνια της κρίσης οι θέσεις εργασίας στο εκδοτικό συγκρότημα του «Αγγελιοφόρου» μειώθηκαν σχεδόν σε 125, με αθρόες απολύσεις, αλλά και με εξαναγκασμό σε «εθελούσιες» εξόδους, από 380 που ήταν προηγουμένως. Πέρα από τη μη καταβολή των μισθών ολόκληρων μηνών, όμως, στον «Αγγελιοφόρο» έχουν επιβληθεί ήδη εδώ και έναν χρόνο ατομικές συμβάσεις με μειώσεις της τάξης του 25%. Οι συμβάσεις αυτές περιείχαν σχετική ρήτρα, βάσει της οποίας η καθυστέρηση καταβολής μισθών θα σήμαινε αυτόματη επαναφορά στα προ της μειώσεως επίπεδα. Άλλωστε, πάνω σε αυτή τη ρήτρα θεμελιώνεται και η τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου, η οποία επιδίκασε στους εργαζόμενους της εφημερίδας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, αλλά και τις διαφορές αποδοχών, ύψους 25%, για όσους μήνες ο εργοδότης δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα όσα είχε υποσχεθεί.

Ωστόσο, σήμερα η εργοδοσία αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά και να εφαρμόσει τις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις – όπως άλλωστε είχε δηλώσει ευθαρσώς μέσω του εκπροσώπου της, δικηγόρου και μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και κατά την πρόσφατη διενέργεια συμφιλιωτικής σύσκεψης στο υπουργείο Εργασίας. Αντιθέτως, μάλιστα, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας, έχει σχεδόν έτοιμο «σχέδιο διάσωσης» της επιχείρησης το οποίο προβλέπει δραστικό περιορισμό των θέσεων εργασίας (κάνει λόγο για «εθελούσια» αποχώρηση 45 εργαζομένων) υπό τον εκβιασμό κλεισίματος της εφημερίδας χωρίς καταβολή των οφειλών της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους, δηλαδή των δεδουλευμένων αποδοχών και των νόμιμων αποζημιώσεων.

Όπως αποδεικνύεται από τις εκθέσεις ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή,  που διενήργησε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ για τα έτη 2012 και 2013, είναι άμεσος ο κίνδυνος να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Η συγκεκριμένη εταιρεία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την άμεση πιθανότητα για καθολική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της μετά την αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών της στοιχείων από τους εργαζόμενους και την έκδοση προσωρινής διαταγής από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ήδη 8 εργαζόμενοι έχουν προβεί σε κατασχέσεις επί τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από μισθούς.

Η αβεβαιότητα και η ανησυχία των εργαζόμενων ενισχύεται, καθώς,  παράλληλα με τις παραπάνω εξελίξεις, αποκαλύπτεται σταδιακά και η μεθόδευση που αφορά την απροσδόκητη επιχειρηματική σύμπραξη των δύο μεγαλύτερων εκδοτών της Μακεδονίας. Στις αρχές Αυγούστου του 2014 συστήθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βορειοελλαδικές Εκτυπώσεις ΑΕ», στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., εκδότρια εταιρεία του «Αγγελιοφόρου», και με ποσοστό 50% η Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε., εκδότρια εταιρεία της εφημερίδας «Μακεδονία».

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμμαχία, που προς το παρόν αφορά στον τομέα των εκτυπώσεων, έχει στοιχεία μονοπωλιακού χαρακτήρα και έχει προκαλέσει μεγάλους φόβους στους εργαζόμενους και των δύο εταιρειών. Η νέα εταιρεία έχει αναλάβει την διαχείριση του σύγχρονου εκτυπωτηρίου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, στο Κιλκίς, και έχει ενοικιάσει για τις εργασίες της 25 άτομα που προέρχονται από το προσωπικό των δύο μητρικών εταιρειών. Η σύμπραξη αυτή αποτελεί τον προάγγελο της συρρίκνωσης των δύο επιχειρήσεων και της υπερσυγκέντρωσης όλων των δραστηριοτήτων στη νέα εταιρεία.

Την ανησυχία των εργαζομένων επιτείνει η άρνηση της εργοδοσίας του «Αγγελιοφόρου» να απαντήσει στις εύλογες απορίες τους εάν έχουν αρχίσει να μεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται υπογείως περιουσιακά στοιχεία της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ, όπως οι τίτλοι των εφημερίδων και των εντύπων της, αλλά και μέρος του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού της, επιδοτηθέντος μέσω του αναπτυξιακού νόμου, στη νεοσυσταθείσα εταιρία με την επωνυμία «Βορειοελλαδικές Εκτυπώσεις ΑΕ».

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι προτίθενται να κάνουν για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς την αποπληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων (δημοσιογράφων, τεχνικών, διοικητικού προσωπικού) στον «Αγγελιοφόρο» και τα άλλα μέσα της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε., αλλά και για τη διασφάλιση και την καταβολή των αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του νόμου;
  2. Έχει ελέγξει και εγκρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού την συγκρότηση της νέας επιχειρηματικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εκδοτικών επιχειρήσεων της βόρειας Ελλάδας; Αν ναι ποια είναι η γνωμοδότησή της; Αν όχι γιατί δεν έχει ζητηθεί ακόμη η συνδρομή της από τον αρμόδιο Υπουργό;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία(Λίτσα)

Γαϊτάνη Ιωάννα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο