Ζητήματα αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση Κληροδοτημάτων τoυ Γηροκομείου Αθηνών.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015

Ερώτηση  και Αίτηση  Κατάθεσης  Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θέμα: Ζητήματα αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση  Κληροδοτημάτων τoυ  Γηροκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος στις 21/06/2015 ,που κάνει λόγο για πόρισμα-καταπέλτη από τη Εισαγγελία Εφετών και μετά από έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, σε λογαριασμούς μελών του ΔΣ  του Γηροκομείου Αθηνών-Ελεήμον Εταιρία Αθηνών, βρέθηκαν  υψηλότερα ποσά από τα δηλωθέντα. Επίσης  καταγγέλλονται  παράνομες αναλήψεις κληροδοτημάτων, χαριστικές μισθώσεις  ακινήτων, τρύπα στο ταμείο της εταιρείας και στον λογαριασμό όπου φυλάσσονταν τα χρήματα των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων.

Το Γηροκομείο Αθηνών φιλανθρωπικό ίδρυμα  που  διαχειρίζεται η "Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών", έχει σκοπό να υπηρετήσει την αξιοπρεπή διαβίωση ανήμπορων οικονομικά, ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, δεδομένης και της  έλλειψης  παρόμοιων κρατικών δομών. Η ανικανότητα των τελευταίων Διοικήσεων του Σωματείου που έχει στην κατοχή του 1000 ακίνητα και κληροδοτήματα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ αλλά και η προσπάθεια συγκάλυψης από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχει φέρει τα εξής αποτελέσματα:

- χρέος προς την Εφορία ανέρχεται στο ποσό των 5.400.000 ευρώ χωρίς να υ - υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος Ακινήτων για 1000 ακίνητα και προς το ΙΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές για  τους εργαζόμενους ανέρχεται στα ποσό των 10300000 ευρώ.

–Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για παραπάνω από 55 μήνες, με περίπου 5 εκατομμύρια χρέος για μισθούς παρά τις δεσμεύσεις των πρώην Υφυπουργών Εργασίας  κ.κ. Παναγιωτόπουλου, Κεγκέρογλου  στους  εκπροσώπους των εργαζομένων για επικείμενη  λύση. Λαμβάνουν με δικαστικές αποφάσεις  οφειλόμενους  μισθούς  παρελθόντων ετών (2010-2015).

- Όπως αναφέρεται σε πορισματικές εκθέσεις, είναι σχεδόν μηδενικά τα ταμειακά υπόλοιπα Κληροδοτημάτων, λόγω παράνομων αναλήψεων από τους λογαριασμούς τους. Υπάρχει εισηγητική έκθεση καταλογισμού ποσού 8.600.000 ευρώ (από τον Ιούλιο του  2013) με τους νόμιμους τόκους από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων (Π.Σ.Ε.Κ.) Αττικής, που αναφέρεται στη διαχείριση των κληροδοτημάτων Αδάμ και Καλογερόπουλου μια το χρονικό διάστημα 2008-2013, διάστημα προεδρίας του Αρχιμανδρίτη Προκοπίου Μπούμπα που διατελεί πρόεδρος επί  8ετία στην Ελεήμονα Εταιρία Αθηνών -Γηροκομείο Αθηνών, με αναφορά και στους διατελέσαντες συμβούλους - ταμίες Χ. Βασιλείου και Μαν. Γρινιεζάκη.

 Η εισήγηση καταλογισμού των παρανόμως αναληφθέντων ποσών των κληροδοτημάτων Σ. Αδάμ και Ευσ. Καλογερόπουλου εκκρεμεί από το 2013. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Εθνικών Κληροδοτημάτων ζητά με το αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. Οικ. 8/12-08-2013 (επίσης με το αριθ. πρωτ. οικ. 3722/23-10-2013  και σειρά άλλων εγγράφων) προς την ΔΙνση Επιθεώρησης  Διαχείρισης  Εθνικών Κληροδοτημάτων του  Υπουργείου  Οικονομικών να διευκρινιστούν συγκεκριμένα στοιχεία (ταυτότητα προσώπων που μετείχαν στην Διοίκηση τα χρόνια 2008-2013 κ.λ.π.) που αναφέρονται στις εκθέσεις διαχειριστικών ελέγχων του Οικονομικών Επιθεωρητών , σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναφερόμενη γνωμοδότηση. Επίσης εκκρεμεί η αντικατάσταση του Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών τουλάχιστον ως διαχειριστές των εν λόγω κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης για παράβαση των διατάξεων και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4182/2013 και εφόσον κριθεί σκόπιμο από το ΠΣΕΚΑ για όλα τα κληροδοτήματα και τις κληρονομίες που καταλείπονται στην Ελεήμον Εταιρία Αθηνών αφού συνεχίζεται η παράνομη χρήση των αυτοτελών κεφαλαίων.

Μετά από 2 και πλέον χρόνια από την εισήγηση του καταλογισμού από το ΠΣΕΚΑ , δεν έχει γίνει απολύτως καμία ενέργεια. Η ανάγκη προστασίας των εθνικών κληροδοτημένων παραμένει ζητούμενο.

 Σε απάντηση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου σε σχέση με τα  παραπάνω, τον Μάρτιο του 2014 ,στην υπ αριθμόν 6831(823/10-03-2014 ερώτηση  βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 158868/18.03.2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν καταγγελίας του Σ.Π. για  κληροδοτήματα Σ.Α., Ε.Κ.. Σ.Δ. (Φιλανθρωπικό Σωματείο Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών — Γηροκομείο) σχηματίστηκε η με ΑΜΒ : ΩΟΙΕ 2011/11 ποινική δικογραφία και ασκήθηκε  ποινική δίωξη την 29-08-2013 για τις αξιόποινες πράξεις : α) της υπεξαίρεσης αντικειμένου  ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, το οποίο υπερβαίνει συνολικά σε ποσό τις εκατόν είκοσι  χιλιάδες (120.000) ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και β) της απιστίας εκ  της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 {τριάντα χιλιάδων} ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 1, 2§1,14, 26§1α, 27, 45, 94§1, 98,  3752β-α, 1, 390εδβ-α ΠΚ), με παραγγελία διενέργειας κύριας ανάκρισης από τον  Ανακριτή του 301 Τακτικού Τμήματος Αθηνών. Σημειώνεται ότι στην ως άνω δικογραφία  έχουν συσχετισθεί και σι με ΑΒΜ : ΑΟΙΕ 2009/326, ΑΟΙΕ 2009/326 και ΑΟΙΕ 2009/407  ποινικές δικογραφίες.

 Περαιτέρω, όσων αφορά στην ειδικότερη υπόθεση που αναφέρεται στην ερώτηση σχετικά  με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών που διενεργήθηκε  από την Οικονομική Αστυνομία το Δεκέμβριο του 2013, κατόπιν εντολής των αρμοδίων  Εισαγγελέων Εγκλημάτων  Διαφθοράς σας γνωρίζουμε  ότι, σύμφωνα με το υπ', αριθμ. 17824/18-03-2014 έγγραφο του Γραφείου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, σχηματίστηκε η με ΑΒΜ : ΕΔ 2014/234 ποινική δικογραφία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

 Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία, τα οποία Θεωρούμε βέβαιο άτι εφόσον, στο πλαίσιο σχετικών ερευνών, εντοπίσουν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν αξιόποινες πράξεις θα τα θέσουν στην διάθεση των δικαστικών αρχών».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1) Προτίθεται να δώσει άμεση εντολή μεταβίβασης των αναγκαίων εγγράφων εκ των ποινικών δικογραφιών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών αλλά και την Εισαγγελία Διαφθοράς, σχετικών με τα κληροδοτήματα στο ΠΣΕΚΑ προκειμένου να προσκομιστούν στοιχεία από τα οποία θα προκύπτουν νε ενέργειες που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα σε σχέση με την ποινική διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων της υπόθεσης, κατ σε ποιο αποτέλεσμα έχουν απολήξει , προκειμένου να λάβει απόφαση καταλογισμού ή όχι τα ΠΣΕΚΑ (όπως ζητά και το ΠΣΕΚΑ από το 2013);

 2) Προτίθεται να καταθέσει για την ενημέρωση ταυ συνόλου των βουλευτών, τα πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας στην Βουλή, ώστε να ενημερωθούν άπαντες για την γενικότερη διαχείριση τέτοιων Σωματείων- Ιδρυμάτων;

 3) Προτίθεται υα καταθέσει στην Βουλή τα πόρισμα της Εισαγγελίας Διαφθοράς σχετικά με τις πολλές καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στο γραφεία της κ. ΡάΪκου;

4) Προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή του αστικού κώδικα και του κώδικα  πολιτικής δικονομίας των άρθρων που είναι σχετικά με τον διοίκησης στα σωματεία και ιδρύματα;

 Οι βουλευτές αιτούνται την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

       1) Το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με τον έλεγχο διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών.

      2) Το πόρισμα της Εισαγγελίας Διαφθοράς σχετικά με τις πολλές έχουν κατατεθεί στο γραφείο της κ. Ρέικου

Οι  ερωτώντες βουλευτές

 

Κυριακάκης Βασίλης

Αυλωνίτου Ελένη

Γαϊτάνη Ιωάννα

Δέδες Γιάννης

Δελημήτρος Κώστας

Δημαράς Γιώργος

Ζαχαριάς Κώστας

Θελερίτη Μαρία

Καββαδία Αννέτα

Καρακώστα Ευαγγελία

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κατριβάνου Βασιλική

Καφαντάρη Χαρά

Κυρίτση Αγλαία

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας

Μανιός Νίκος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Παναγούλης Στάθης

Σεβαστάκης Δημήτρης

Σιμορέλης Χρήστος

Σκούμας Θανάσης

Σταθάς Γιάννης

Σταματάκη Ελένη

Σταύρος Γρηγόρης

Συρμαλένιος Νίκος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαραλαμπiδου Δέσποινα

Ψαρρέα Ελένη

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Ζητήματα αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση Κληροδοτημάτων τoυ Γηροκομείου Αθηνών.