Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Επικρατείας

Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης

 Στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης παρουσιάζονται μεγάλες ανισότητες στις μισθολογικές απολαβές ανάμεσα στις κατηγορίες των εργαζομένων. Από τη μία οι μεγαλόσχημοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης αμείβονται με αστρονομικά ποσά και αντίθετα οι τεχνικοί, χωρίς τους οποίους η παραγωγή του προϊόντος θα ήταν αδύνατη, αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο και φθηνό προσωπικό.

Με την κατάργηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος του τεχνικού τηλεόρασης και κινηματογράφου, από τον νόμο 4254/2014, ο κλάδος των τεχνικών έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα εφόσον πλέον οι εργοδότες μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό χωρίς εξειδίκευση με τις αμοιβές του κατώτατου μισθού. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο οι τίτλοι σπουδών των σχολών Κινηματογράφου-Τηλεόρασης δεν κατοχυρώνουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα.

 Επίσης οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης και τηλεόρασης υφίστανται εδώ και χρόνια την αδικία της μη καταβολής ποσοστού από το Αγγελιόσημο, η οποία οφείλεται στην παράλειψη της ειδικότητας τους από το άρθρο 14 του ν. 1989/1991. Υπενθυμίζεται ότι το Αγγελιόσημο εισπράττεται επί της αξίας των διαφημιστικών μηνυμάτων τα οποία χωρίς την συνδρομή των τεχνικών Θα ήταν αδύνατη. Παρόλα αυτά όλες οι Κυβερνήσεις από το 1991 και μέχρι την προηγούμενη έχουν αρνηθεί την καταβολή του στις συνδικαλιστικές ενώσεις των τεχνικών ιδιωτικής τηλεόρασης.

Τα παραπάνω ειδικά προβλήματα συνεπικουρούμενα με τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανασφάλιστη εργασία, ατομικές συμβάσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας) δημιουργούν ένα εφιαλτικά εργασιακό περιβάλλουν για τους εργαζόμενους του χώρου. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση για τους τεχνικούς της Βόρειας Ελλάδας και  της Θεσσαλονίκης όπου το κλείσιμο των παραρτημάτων των ιδιωτικών σταθμών έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του συνόλου των εργαζόμενων τεχνικών. Βασική αιτία για την συρρίκνωση του προσωπικού είναι η δωρεάν παροχή εικόνας και ήχου από την Δημόσια Τηλεόραση στα ιδιωτικά ΜΜΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (Τ V 100), όπου η διοίκηση της Δημοτικής Εταιρίας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας επέλεξε να εξαιρέσει από το ενιαίο μισθολόγιο μόνο τους δημοσιογράφους και τους σκηνοθέτες, θεωρώντας μόνο τους τελευταίους καλλιτεχνικό προσωπικό. Ωστόσο σύμφωνα με τον νόμο 1158/1981 καλλιτεχνικό προσωπικό θεωρείται όποιος ασχολείται στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης δηλαδή εκτός από τους σκηνοθέτες και οι ηχολήπτες, εικονολήπτες οι μοντέρ κ.α.  άρα οι αποδοχές τους πρέπει να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 του νόμου 4111/2013.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    1. Προτίθενται να επαναφέρουν τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των τεχνικών τηλεόρασης και κινηματογράφου;

   2. Προτίθενται υα αποκαταστήσουν την αδικία της μη καταβολής του αγγελιοσήμου στους τεχνικούς της ιδιωτικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας περιλαμβάνοντάς τους στις διατάξεις ταυ άρθρου 14 του ν. 198911991 ;

    3. Προτίθενται να παρέμβουν στην εφαρμογή της διάταξης περί καλλιτεχνικού προσωπικού, αποκλειστικά και μόνο για τους σκηνοθέτες στην Τ V100;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Xαραλαμπίδου Δέσποινα

Λεουτσάκος Ευστάθιος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Γαϊτάνη Ιωάννα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παραστατίδης Θεόδωρος

Δελημήτρος Κωνσταντίνος

Σταθάς Ιωάννης

Σκουφά Ελισάβετ(Μπέττυ)

Σωτηρίου Ελένη

Βαρδάκης Σωκράτης

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Διακρίσεις εις βάρος των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης