Αποξήλωση σπασμένων πλακών αμιάντου και άλλων αδρανών υλικών στο πρώην εργοστάσιο XITZΟY (ιδιοκτησίας ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ) που βρίσκεται πλησίον μεγάλου σχολικού συγκροτήματος

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 27 Μάιου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό :

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Αποξήλωση σπασμένων πλακών αμιάντου και άλλων αδρανών υλικών στο πρώην εργοστάσιο XITZΟY (ιδιοκτησίας ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ) που βρίσκεται πλησίον μεγάλου σχολικού συγκροτήματος

Μία περιβαλλοντική βόμβα, λίγα μέτρα από σχολικά συγκροτήματα όπου βρίσκονται το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο ΓΕΛ Πολίχνης και το 4ο Δημοτικό σχολείο Πολίχνης αναδείχτηκε μέσα από το ρεπορτάζ του διαδικτυακού  ιστότοπου  avatonpress.gr

(http://www.avatonpress.gr/2014/11 /alpha-ank-aνatοnpressgr.html)

 Το πρόβλημα αφορά την αποξήλωση και την αποκομιδή του αμίαντου και άλλων επικίνδυνων υλικών από το πρώην εργοστάσιο Χιτζού, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα.

 Το πρώην εργοστάσιο Χιτζού το οποίο πλέον ανήκει στην τράπεζα Alpha Bank έπειτα από κατάσχεση (το 2008) υπέρ της Τράπεζας, βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρου Στρατού, στο ύψος του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.

 Σύμφωνα με την έκθεση υγειονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2014 από επόπτριες της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Υγ/κου Ελέγχου και Περ/κής Υγιεινής Π.Ε.Ο. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας), γίνονται οι εξής παρατηρήσεις «η είσοδος στο οικόπεδο είναι ανοιχτή. Έχει παντελώς καταστραφεί η στέγη του πρώην εργοστασίου. Σε όλη την έκταση του κτιρίου υπάρχουν διάφορα αδρανή υλικά, σπασμένες πλάκες αμιάντου, ελαστικά οχημάτων (δυνητικές εστίες κουνουπιών), γυαλιά, απορρίμματα».

 Με βάση την έκθεση αυτή, γίνεται αναφορά από τη μια στην «ύπαρξη σπασμένων πλακών αμιάντου που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να προκαλέσει αμιάντωση, μεσοθηλίωμα, καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 21 του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212, τ.α') και οι αμιαντοσκεπές κατατάσσονται στις επικίνδυνες ουσίες (σύμφωνα με το παράρτημα Ι του άρθρου 19 της ΚΥΑ Η.Π. 1358/125/2006 (ΦΕΚ 383, τ.β')ιι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εθνικό νομοθετικά πλαίσιο για τον αμίαντο ενσωματώνει την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποπνιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 Από την άλλη η έκθεση επισημαίνει ότι «η υπάρχουσα κατάσταση αποτελεί εστία ανάπτυξης τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων και κατ' επέκταση ανθυγιεινή εστία που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

 Στην έκθεση αυτή τονίζεται άτι η νέα αυτοψία (19-2-2014) έδειξε ότι στο εν λόγω χώρο εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια κατάσταση, παρόλο που στην παλαιότερη αυτοψία (27-11-2013) στάλθηκε έγγραφα συστάσεων (13669/π.ε./ 15-1-2014) στους ιδιοκτήτες του παλιού εργοστασίου Χίτζου, όπως αυτοί γνωστοποιήθηκαν και με το 85322/11-12-2013 έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά.

Οι συστάσεις αφορούσαν στο ότι η διαχείριση των αμιαντούχων υλικών Θα έπρεπε να γίνει μέσω αδειοδοτημένης εταιρείας για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και για την αφαίρεση αμίαντου από τις φθαρμένες κατασκευές μέσω αδειοδοτημένης Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης ( ΕΑΚ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 21017/84/2009 (ΦΕΚ 1287/ τ.β')

 Τέλος οι επόπτριες της παραπάνω έκθεσης και μη βλέποντας να συμμορφώνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου, πρότειναν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

Έτσι στις 24-3-2014, η Γενική ΔΙνση Δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας - ΔΙνση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τα Π.Υ.: 2182, ΣΧ.: 1575, 24-3-2014 έγγραφο της, έκανε αποστολή της έκθεσης υγειονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2014  προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

 Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω έλεγχοι και κινήσεις έγιναν ταυτόχρονα και για ένα άλλο χώρο, σχετικά κοντινό με το πρώην εργοστάσιο Χίτζου, αυτό του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, όπου διαπιστώθηκε παρόμοια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε χώρο που κατείχε ο Στρατός.

O στρατός έπειτα από τις παραπάνω κινήσεις «συμμορφώθηκε» και προχώρησε στις 13-11-2014, στην αποκατάσταση των όσων ζητούσαν οι επόπτριες στην έκθεσή τους στις 19-2-2014.

Η ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ όμως που φαίνεται να είναι η ιδιοκτήτρια του πρώην εργοστασίου Χίτζου, δεν προχώρησε σε καμία αποκατάσταση αδιαφορώντας πλήρως για τις συστάσεις και τους υγειονομικούς ελέγχους και την υγεία των πολιτών.

Έτσι έπειτα από νέες καταγγελίες των κατοίκων και των περιβαλλοντικών συλλόγων και οικολογικών κινήσεων της περιοχής, η Δ/νση Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Παύλου Μελά με το 65235/ 14-10-2014, έγγραφο ζήτησε από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί λύση στα μείζον αυτό πρόβλημα καθώς δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα.

 Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία απάντηση προς το παρόν και προφανώς καμία αποκατάσταση.

 Να σημειώσουμε ότι μεγάλο πλήθος κατοίκων και κυρίως μαθητές, καθημερινά διέρχονται και παίζουν στην περιοχή, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

 Εδώ και χρόνια έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς, περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής αλλά και την οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης, για τον αμίαντο στο πρώην εργοστάσιο Χιτζού, αλλά και από το δήμο Παύλου Μελά και από Δ/νση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που ζήτησε συν τοις άλλοις και άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου.

 Επειδή η Alpha Bank ως ιδιοκτήτρια του πρώην εργοστασίου Χιτζού (λόγω κατάσχεσης) δεν προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επειδή η Δ/νση Περιβάλλοντος δήλωσε ρητά τις περιβαλλοντικές συνέπειες που σχετίζονται μάλιστα με την υγεία μικρών παιδιών που ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον εκτεθειμένο εδώ και χρόνια αμίαντο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο δεν προχώρησε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, που ζήτησε στις 24-3-2014, η Γενική Δ/νση Δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας - Δ/νση περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης;

2. Ποιες Θα είναι οι ενέργειες προκειμένου, η Alpha Bank να συμμορφωθεί και να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αποξήλωσης του αμίαντου από το πρώην εργοστάσιο Χιτζού; Θα προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ποινική δίωξη κατά της Alpha Bank που παρόλο τις υποδείξεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας υα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες αποξήλωσης και αποκομιδής του αμίαντου, δεν συμμορφώθηκε;

3. Θα ζητηθούν από την Alpha Bank αναπλαστικά οφέλη για την περιοχή, καθώς η συσσωρευτική ρύπανση που προκλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι ιδιαίτερα μεγάλη και επιπλέον υπάρχει και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπει την αποκατάσταση του χώρου μιας πρώην βιομηχανικής μονάδας;

Οι ερωτώσες βουλευτές:

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Διώτη Ηρώ

Καφαντάρη Χαρά

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Αποξήλωση σπασμένων πλακών αμιάντου και άλλων αδρανών υλικών στο πρώην εργοστάσιο XITZΟY (ιδιοκτησίας ΑΡΗΑ ΒΑΝΚ) που βρίσκεται πλησίον μεγάλου σχολικού συγκροτήματος