Γραφειοκρατικά προβλήματα με την ασφάλιση των Μηχανικών που εργάστηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέμα : Γραφειοκρατικά προβλήματα με την ασφάλιση των Μηχανικών που εργάστηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας .

Σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι Μηχανικοί εργάστηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας το έτος 2014, καθώς λόγω έλλειψης συντονισμού ανάμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών τους. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά προβλέπονταν η ασφάλισή τους για το διάστημα που εργάστηκαν σε εν λόγω προγράμματα στο ΙΚΑ (νόμος 4152/2013), με τροποποίηση που επήλθε μεταγενέστερα με τον νόμο 4255/2014, η ασφάλισή τους επανήλθε στο ΤΣΜΕΔΕ. Ταυτόχρονα, από τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν αποδοθεί στο ΙΚΑ να μεταφερθούν στο ΤΣΜΕΔΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 προβλέπεται ότι οι «οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση τον Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση τον Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές πού έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε. Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση.»

Επί του θέματος έχει γνωμοδοτήσει και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος στο έγγραφό του υπ. αριθμ. 92258/6830/2015, το οποίο εκδόθηκε στις 18/2/2015 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο Συνήγορος τον Πολίτη απέστειλε έγγραφο στην ΓΓΚΑ με το οποίο (...) ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, με την μεταφορά των εισφορών από το ΙΚΑ στο ΕΕΤΑ - ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα».

Εντούτοις, μέχρι σήμερα και παρά την έκδοση των σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων το θέμα δεν έχει λυθεί. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν οι Μηχανικοί να υπαχθούν στις ρυθμίσεις για τις 100 δόσεις, καθώς το ασφαλιστικό τους ταμείο ζητά να αποδώσουν οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών για τα διάστημα που εργάστηκαν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Προτίθεται να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του νόμου 4255/2014 και να μπορέσουν οι Μηχανικοί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Βαρδάκης Σωκράτης

Λεουτσάκος Ευστάθιος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σταθάς Γιάννης

Σωτηρίου Ελένη

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Γραφειοκρατικά προβλήματα με την ασφάλιση των Μηχανικών που εργάστηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας