Οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΚΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015

 

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό:

 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ΘΕΜΑ: Οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΚΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

Η επιχείρηση ΚΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. το 2012 με αφορμή την οικονομική κρίση και εκμεταλλευόμενη τους μνημονιακούς νόμους έθεσε το εργατοϋπαλληλικό της προσωπικό σε εκ περιτροπής εργασία. Την ίδια χρονιά απαίτησε από τους εργαζόμενους να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με μείωση 30% στους μισθούς. Οι εργαζόμενοι-75 άτομα εκείνη την περίοδο-μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις και με διάθεση να συμβάλλουν στην βιωσιμότητα της επιχείρησης, αποδέχθηκαν μειώσεις της τάξης του 27% στους μισθούς και τα ημερομίσθια. Την επόμενη χρονιά η εταιρία έκανε αίτηση ένταξης στο άρθρο 99, η οποία όμως απορρίφθηκε το 2014. Μετά από έφεση της εταιρίας βγήκε δεύτερη απόφαση η οποία δεχόταν εν μέρει την αίτηση και διέτασσε το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Οι εργαζόμενοι, σε όλη τη χρονική διάρκεια ανάμεσα στις δύο δικαστικές αποφάσεις, ήταν απλήρωτοι από δύο ως και επτά μήνες. Μετά την δεύτερη απόφαση, η πληρωμή των δεδουλευμένων ήταν ελάχιστη έως μηδενική, ενώ σταδιακά μειωνόταν η προσφορά αντικειμένου εργασίας στους εργάτες, με αποτέλεσμα τους πρώτους μήνες του 2015 να έχουν εξαντληθεί οι μέρες των αδειών τους, λόγω υποχρεωτικών αδειών.

Λόγω αυτής της κατάστασης οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στην επιθεώρηση εργασίας για τα ποσά των οφειλόμενων αποδοχών. Ο εργοδότης έχει δηλώσει στην επιθεώρηση εργασίας, αδυναμία καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, την περίοδο που βρισκόταν σε υποχρεωτική άδεια, «εξαφανίστηκε» εξοπλισμός της εταιρίας, πολύ μεγάλης αξίας.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Σε τι ενέργειες θα προβεί, έτσι ώστε, να υποχρεώσει την επιχείρηση να καταβάλει τις οφειλές της προς τους εργαζόμενους;

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΚΑΡΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε.