Σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ εναντίον ασφαλισμένων για επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ εναντίον ασφαλισμένων για επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων

Την  έντοκη αναδρομική επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων που χορηγούσε για χρόνια ζητά δικαστικά από αρκετούς ασφαλισμένους το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ Καβάλας, αφότου η χορήγηση τους, κρίθηκε αντικανονική.

   Αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του  ΙΚΑ Καβάλας με αποφάσεις της (από το 2005) έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των δικαιούχων και χορηγούσε σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ το οικογενειακό επίδομα το οποίο ήδη καταβάλλονταν σε δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι, το επίδομα έλαβαν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που το αιτήθηκαν, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος τον ΙΚΑ—ΕΤΑΜ, το επιδόματα δίνονταν αυτόματα κατόπιν απόφασης επιτροπής τον ιδρύματος.

   Στηριγμένο σε νομικές διατάξεις (Ν. 825/78. αρθρ. 5, πcχρ. 3) και τη σχετική νομολογία ελληνικών δικαστηρίων (μεταξύ άλλων, ΣτΕ, 1261 / 1994 και 5728/  Ι 996 ), το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ με προσφυγές εναντίον των δικαιούχων του οικογενειακού επιδόματος ζητά την επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως  καταβληθέντων, επιβάλλοντας  τους προβλεπόμενους τόκους και προσαυξήσεις και παρακρατώντας τα σχετικά ποσά από τις συντάξεις. Το γεγονός ότι ο δικαιούχος αναγνώριζε με την υπογραφή του πως το Ι ΚΑ επιφυλάσσεται για τη νομιμότητα της χορήγησης των επιδομάτων, αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο και η νομολογία, δίνουν αναμφίβολα στο Ίδρυμα νομικά ερείσματα προκειμένου να αιτηθεί την επιστροφή των καταβληθέντων. Από την άλλη όμως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι το «λάθος»  ήταν της αρμόδιας επιτροπής τον ΙΚΑ και όχι όσων αιτούνταν και ελάμβαναν το επίδομα. Όμως το λάθος αυτό επιβαρύνει σήμερα χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι με νόμιμο τρόπο αιτήθηκαν και έλαβαν το συγκεκριμένο επίδομα. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά και τις δραματικές περικοπές των συντάξεων το τελευταία χρόνια, οι συνταξιούχοι έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική Θέση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση άμεσης επιστροφής του καταβληθέντος ποσού μαζί με τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις, μάλιστα με  παρακράτηση τους υπό την σύνταξη τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται ο κ. υπουργός

Σε ποιες ενέργειες Θα προβεί, ώστε να βρεθεί εξωδικαστική  λύση του προβλήματος που προέκυψε με τις παράτυπες χορηγήσεις οικογενειακών επιδομάτων από το  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καβάλας.

Με ποιον τρύπα Θα διευκολυνθούν οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, χωρίς να εκμηδενιστούν  οι συντάξεις τους από την αυτόματη παρακράτηση του και χωρίς να καταβάλουν πρόστιμα και προσαυξήσεις, εφόσον η παράτυπη χορήγηση τον επιδόματος βαραίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι τούς ίδιους.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δημήτριος  Εμμανουηλίδης

Ηλίας Ιωαννίδης

Αλεξάνδρα Τσανάκα

Μιχαλάκης Νικόλαος

Ευστάθιος Λεουτσάκος

Ιωάννα Γαϊτάνη

Γιάννης Σταθάς

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Σχετικά με τις δικαστικές διώξεις από το ΙΚΑ—ΕΤΑΜ εναντίον ασφαλισμένων για επιστροφή οικογενειακών επιδομάτων