Δραματικές οι επιπτώσεις τον ν. 4264/2014 για τούς Έλληνες Ρομά

ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Δραματικές οι επιπτώσεις τον ν. 4264/2014 για τούς "Έλληνες  Ρομά

Με την παρούσα επαναφέρουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 2744/19.9.2014 ερώτησή μας, που αφορά στις επιπτώσεις τον Ν. 4264/2014 για το υπαίθριο εμπόριο στους 'Έλληνες  Ρομά, των οποίων η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα αποτελεί ως γνωστόν το υπαίθριο, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

'Όπως επισημαίναμε και τότε, οι αυστηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση τον υπαίθριου εμπορίου, ο περιορισμός των θέσεων τόσο από τα δημοτικά όσο και τα περιφερειακά συμβούλια, ο περιορισμός των πλανοδίων πωλητών στα όρια της Περιφέρειας από την οποία έχει εκδοθεί η άδεια, καθιστούν στην πραγματικότητα απαγορευτικές τις προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίου, κυρίως από τους 'Έλληνες Ρομά.

 Οι υπέρογκες διοικητικές  κυρώσεις με υψηλά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ, και οι αυστηρές ποινικές κυρώσεις (σύλληψη και αυτόφωρη διαδικασία, ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών, κ.λπ.), που θα οδηγούν απευθείας τους παρανομούντες επαγγελματίες Ρομά στη φυλακή,  διογκώνουν ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και ενδέχεται να επιβαρύνουν άσκοπα τους κατασταλτικούς και σωφρονιστικούς θεσμούς της Πολιτείας.

 Η θέση κανόνων και ελέγχου στο υπαίθριο εμπόριο, τόσο το στάσιμο όσο και το πλανόδιο, είναι απαραίτητη, με την προϋπόθεση όμως ότι συνοδεύονται από κοινωνική δικαιοσύνη και εξεύρεση εναλλακτικών για τις ,ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Επειδή είναι εις γνώσιν του κ. Υπουργού το πρόβλημα κι επειδή μέχρι σήμερα η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρουν οι ανεπίτρεπτα αυστηρές και περιοριστικές διατάξεις του Ν. 4264/14 για την άσκηση του υπαιθρίου, στάσιμου αλλά και ειδικότερα τον πλανόδιού εμπορίου στους "Έλληνες  Ρομά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να διευρυνθεί ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο με εξυπηρέτηση των δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ;

2. Θα ληφθεί υπόψη η πολιτισμική ιδιαιτερότητα των Ελλήνων πολιτών καταγωγής Ρομά σε ότι αφορά τον περιορισμό άσκησης του πλανοδίου εμπορίου στα όρια της Περιφέρειας που προβλέπει ο νόμος και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άρσης αυτού τον περιορισμού για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα;

 

3. Θα μειωθούν τα πρόστιμα από το εξοντωτικό ποσό των 5.000 ευρώ, που κανένας δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

 4. Θα τροποποιηθούν οι ποινικές κυρώσεις για την έλλειψη άδειας και θα μετατραπεί το αδίκημα από πλημμέλημα σε πταίσμα;

 5. Σε ποιες ενέργειες  θα προβεί ώστε να υποστηριχθούν γενικά οι Έλληνες Ρομά για την διευκόλυνση στην έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών και να ενθαρρυνθούν στη νόμιμη άσκηση τον επαγγέλματος αυτού, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς;

 

6. Θα μεριμνήσει ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή ισχύος των διατάξεων τον Ν. 4264/2014, έως ότου βρεθεί λύση στα προηγουμένως εκτεθέντα ζητήματα παν αφορούν στην άσκηση ειδικά του πλανόδιου εμπορίου, καθώς οι εαρινοί και θερινοί μήνες είναι πρωτίστως αυτοί κατά τούς οποίους ασκούν τη δραστηριότητά τούς ως πλανόδιοι έμποροι οι' Έλληνες Ρομά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Διώτη Ηρώ

Κατριβάνου Βασιλική

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαγενά Άννα

Βίτσας Δημήτρης

Ζαχαριάς Κώστας

Καββαδία Αννέτα

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρακώστα Εύη

Κουρεμπές Θεοφάνης

Παπανάτσιου Κατερίνα

ΣεβαστάκηςΔημήτρης

Σταθάς Γιάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τζήκα-Κωστοπούλου Δανάη

Τζούφη Μερόπη

Χαραλαμπίδον Δέσποινα

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Δραματικές οι επιπτώσεις τον ν. 4264/2014 για τούς Έλληνες Ρομά