Οι πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ-ΤΡΑΣΤΙΚ αιτούνται την συνέχιση της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των οικογενειών τους.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό:

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Οι πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ-ΤΡΑΣΤΙΚ αιτούνται την συνέχιση της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ και την ιατροφαρμακευτική  κάλυψη  των οικογενειών τους.

Η βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χαραλαμπίδου Δέσποινα και Δημήτρης Στρατούλης καταθέτουν ως αναφορά αίτημα της «Ένωσης εργατοτεχνιτών και  υπαλλήλων εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ-ΤΡΑΣΤΙΚ», με  το οποίο επιδιώκουν την συνέχιση της επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ, αφού δεν διαθέτουν κανένα οικογενειακό εισόδημα μετά και την λήξη της επίσχεσης εργασίας, καθώς επίσης και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικογενειών τους, εφόσον η ασφαλιστική κάλυψή τους έληξε στις 28-2-2014.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και όπως μας ενημερώσετε για αυτές.

Ακολουθεί συνημμένη η Αίτηση

Αθήνα, 13.3.2014

Οι καταθέτοντες βουλευτές

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ - ΤΡΑΣΤΙΚ»

ΠΡΟΣ

1) ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο

2) ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Παναγιώτη Κοκκόρη

3) ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΛΕΝΙΤ – ΤΡΑΣΤΙΚ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και νόμιμα εκπροσωπείται από τους:

Πρόεδρο κ. Θεοδωρίδη Χρήστο κάτοικο Λουδία Θεσ/νίκης, τηλ: 6978 451313, & Αντιπρόεδρο κ. Κανελίδη Γεώργιο κάτοικο Γέφυρας Θεσ/νίκης τηλ: 6947 015747

Θεσσαλονίκη 17-2-2014

Κύριοι, Εκπροσωπούμε όλους τους εργαζομένους του εργοστασίου της ΕΛΛΕΝΙΤ - ΤΡΑΣΤΙΚ με εργοδότη την κυπριακή εταιρία TRASTIC ENTERPRISES LΤD.

Οι εργαζόμενοι από 17/10/2011 βρίσκονται σε νόμιμη επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2011 που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις.

Ο ΟΑΕΔ μας υπήγαγε σε πρόγραμμα επιδότησης τακτικής ανεργίας, λόγω επίσχεσης εργασίας και μας κατέβαλε από 1-11-2011 έως 31-10-2012 το προβλεπόμενο ποσό.

 Από τον Μάιο του 2013 αφού λύσαμε την επίσχεση εργασίας λόγω του ότι η επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί και καλέσαμε την εργοδότρια εταιρία είτε να αποδεχθεί τις υπηρεσίες μας είτε να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας μας, αυτή δεν έκανε τίποτε από τα δύο.

Κατόπιν τούτου, είμαστε όχι μόνο άνεργοι και έχουμε πάρει και την κάρτα ανεργίας, αλλά στις 28-2-2014 λήγει και η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. Από τη στιγμή που σταμάτησε πλέον και η επιδότηση που παίρναμε από τον ΟΑΕΔ λόγω της επίσχεσης εργασίας στις 31-10-2012, οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε και αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 61, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής και βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση να μην μπορούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους αλλά και τις οικογένειές τους.

Εν τω μεταξύ δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον καμία δικαστική προστασία, ούτε για τους αιτούμενους μισθούς υπερημερίας ούτε για την επαναπρόσληψή μας, αλλά ακόμη κι αν εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις, η εργοδότρια δεν θα τις εφαρμόσει, έχοντας διασφαλίσει την αδυναμία να προβούμε σε αναγκαστική εκτέλεση. Μας έχει κάνει πολλές προσχηματικές μηνύσεις, έχει ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα γιο να μην πληρώσει, που βέβαια απορρίφθηκαν, πλην όμως αδυνατούμε στοιχειωδώς να έχουμε νομική προστασία, αφού δεν είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στα απαραίτητα έξοδα των δικαστικών αγώνων.

Κατόπιν τούτου, επιβάλλεται όχι μόνο η συνέχιση της επιδότησής μας, ως μακροχρόνιων ανέργων, δεδομένου ότι στερούμαστε και ασφαλιστικής κάλυψης αφού ο εργοδότης ουσιαστικά απ' τις αρχές Νοεμβρίου 2011, έπαψε να μας ασφαλίζει και μας θεωρεί είτε ως απολυθέντες είτε ως οικειοθελώς αποχωρήσαντες παρά το γεγονός ότι η επίσχεση εργασίας μας κρίθηκε νόμιμη από την Επιθεώρηση Εργασίας, όσο και από δικαστικές αποφάσεις, που επιδίκασαν και ημερομίσθια για την επίσχεση εργασίας σύμφωνα με τις αρχικές αγωγές μας δηλαδή μέχρι της 31-10-2011. Για το μετέπειτα διάστημα, εκκρεμούν οι αγωγές μας.

Συνεπώς, ζητούμε αφενός μεν να κάνετε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που σας δίνει ο νόμος για την συνέχιση ης επιδότησής μας ή την καταβολή του επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, παρ. ΙΑ περίπτωση ΙΙΙ.1 του μεσοπρόθεσμου (ν. 4093/2012), εφόσον κανένας από τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, δεν έχει άλλο οικογενειακό εισόδημα. Άλλως ζητούμε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης με τις οφειλόμενες και επιδικασθείσες δεδουλευμένες αποδοχές μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε να καλυφθούν ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα μέλη μας και οι οικογένειές τους που αποτελούνται και από μικρά παιδιά και αυτή τη στιγμή δεν έχουν την δυνατότητα να τύχουν καμιάς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κινδυνεύει η υγεία τους. Συνημμένα προσκομίζουμε την κατάσταση των ανασφάλιστων. Ευελπιστούμε στη γρήγορη ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματός μας και είμαστε διατεθειμένοι να σας δώσουμε κάθε πρόσθετη πληροφορία και να σας προσκομίσουμε κάθε έγγραφο για τα πληττόμενα μέλη μας.

Με τιμή για την διοίκηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Αναφορές Οι πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου ΕΛΛΕΝΙΤ-ΤΡΑΣΤΙΚ αιτούνται την συνέχιση της επιδότησής του από τον ΟΑΕΔ και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των οικογενειών τους.